Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Sędzia Grażyna Rogowska przechodzi w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2013 roku przechodzi w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Grażyna Rogowska.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia orzekała w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sędzia Antoni Tokarzewski przechodzi w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2013 roku przechodzi w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pan Antoni Tokarzewski.

Podczas wieloletniej służby Pan Sędzia orzekał w VII Wydziale Gospodarczym, był rzecznikiem prasowym Sądu.

Proces o ochronę dóbr osobistych przeciwko skarbowi państwa – wojewodzie podlaskiemu

W Sądzie Okręgowym w Białymstoku zawisła sprawa przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie Podlaskiemu o ochronę dóbr osobistych (tj. prawa do życia w rodzinie i tożsamości), naruszonych działaniem personelu Szpitala św. Ducha w Łomży.

Czytaj więcej...

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 17 stycznia 2013 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Pani Dorocie Elżbiecie Zarzeckiej.

Pani sędzia złożyła wobec Prezydenta RP ślubowanie.