Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Sprawa lustracyjna

W dniu 31 października 2013 r. wpłynął do Sądu Okręgowego w Białymstoku wniosek Prokuratora Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Białymstoku o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Leona S. kandydata na radnego Rady Gminy Czeremcha.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 177/13

Akt oskarżenia w sprawie usiłowania oszustwa

W dniu 1 października 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Markowi R. oskarżonemu o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie pobicia w Białymstoku

W dniu 14 października 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi K. oskarżonemu o czyny z art. 158 § 3 k.k., art. 158 § 1 k.k., art. 157 § 2 k.k. i Łukaszowi R. oskarżonemu o czyny z art. 158 § 3 k.k., art. 158 § 1 k.k. 

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie podrobienia weksli in blanco

W dniu 3 października 2013 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi W. oskarżonemu o czyn z art. 310 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Czytaj więcej...