Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Komunikat w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

W dniu 29 kwietnia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym Andrzejowi Ś. o czyn z art. 258 § 3 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 276 k.k.; Edwinowi B. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; Romualdowi B. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k. i Grzegorzowi Tomaszowi K. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o zwolnieniu dwóch stanowisk sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 marca 2014 roku Pan Minister Sprawiedliwości obwieścił o zwolnieniu dwóch stanowisk sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku. Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Polskim z dnia 20 lutego 2014 roku pod poz. 210. Planowane jest obsadzenie dwóch wolnych stanowisk sędziego w pionach cywilnym oraz pracy i ubezpieczeń społecznych tutejszego Sądu.

Komunikat w sprawie zabójstwa w Białymstoku

W dniu 14 lutego 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonej Wiolecie K. o czyn z art. 148 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wnioski o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

W dniach 11-14 lutego 2014 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie podjęła uchwałę zawierającą między innymi wnioski skierowane do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Panią Karolinę Szerel oraz Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Pana Jacka Malinowskiego.