Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

W dniach 10-13 czerwca 2014 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie podjęła uchwałę zawierającą między innymi wniosek skierowany do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pana Jerzego Szczurewskiego.

Informacja o powołaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do pełnienia urzędu sędziego

W dniu 21 maja 2014 roku w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty powołania do pełnienia urzędu sędziego na stanowiska:

  • Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Karolinie Szerel,
  • Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku Panu Jackowi Malinowskiemu.

Sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Przejście sędziego w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 kwietnia 2014 roku przeszła w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Urszula Płecha.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia orzekała w VII Wydziale Gospodarczym, I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Cywilnym Odwoławczym oraz V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

W dniu 29 kwietnia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym Andrzejowi Ś. o czyn z art. 258 § 3 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 276 k.k.; Edwinowi B. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; Romualdowi B. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k. i Grzegorzowi Tomaszowi K. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Czytaj więcej...