Komunikaty Zespołu Prasowego

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Wyrok Sądu Odwoławczego w sprawie oszustw popełnionych w Prosektorium SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w latach 2001 - 2006

W dniu 27 września 2011 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie VIII Ka 384/11 po rozpoznaniu apelacji oskarżonej Krystyny O. utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim wydany w dniu 21 lipca 2010 roku w sprawie II K 372/07, uznając apelację za oczywiście bezzasadną. We wniesionej apelacji oskarżona Krystyna O. nie zgodziła się z wysokością wymierzonej jej kary grzywny.

Czytaj więcej...

Wyrok Sądu Odwoławczego w sprawie napaści na funkcjonariuszy policji podczas kontroli drogowej w dniu 17 listopada 2010 roku w Rudzie

W dniu 20 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie VIII Ka 412/11 po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego i prokuratora utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku w części dotyczącej apelacji obrońcy oskarżonego oraz zmienił wyrok w części objętej apelacją prokuratora (co do podstawy prawnej wymiaru kary za czyn I).

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie zgwałcenia przez obywatela Białorusi małoletnich pokrzywdzonych

W dniu 20 września 2011 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpoczął rozpoznanie sprawy przeciwko Aliaksandrowi M. Sąd wyłączył jawność rozprawy.

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia w sprawie udzielania małoletnim heroiny

W dniu 12 września 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Markowi F., Arturowi S. i Tomaszowi T., którzy między innymi udzielali różnym osobom, w tym i małoletnim, środków odurzających w postaci heroiny na terenie gminy Boćki. Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 lat do 15 lat.

Czytaj więcej...