Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych dostępny jest wyłącznie w formie papierowej w siedzibie administratora danych, u Administratora Bezpieczeństwa Informacji, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok, pokój 119.