Wyrok w sprawie wypadku komunikacyjnego w Radulach na trasie Białystok – Jeżewo

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończyło się postępowanie dotyczące nieumyślnej katastrofy komunikacyjnej w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób, jaka miała miejsce w dniu 15 września 2010 roku w miejscowości Radule, na trasie T-8 Białystok – Jeżewo. 

W wyniku zdarzenia 5 osób poniosło śmierć na miejscu, jedna z pasażerek doznała naruszenia czynności narządu ciała trwających dłużej niż 7 dni, zaś inny pasażer doznał naruszenia czynności narządu ciała poniżej 7 dni.

W dniu 15 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok wobec dwóch oskarżonych w tej sprawie tj. Tomasza Pawła S. oraz Yurego D. Sąd uznał oskarżonego Tomasza Pawła S. za winnego popełnienia omawianego czynu i wymierzył mu karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności oraz orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat. Natomiast oskarżonego Yurego D. Sąd uniewinnił od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Wyrok nie jest prawomocny.