Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku pośród 50 najbardziej wpływowych prawników - w rankingu opublikowanym przez Dziennik Gazeta Prawna

Uprzejmie informujemy, iż w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna został wskazany sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku Paweł Hempel.

Sędzia Paweł Hempel został doceniony m.in. za skierowanie trafnego pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskich przepisów prawa pracy, który dyskryminowały zatrudnionych na czas określony.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie tego pytania w rezultacie przesądziło o konieczności nowelizacji kodeksu pracy.