Dni wolne od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Nr A-0220-81/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2014 r. ustalone zostały dni wolne od pracy w 2015 roku:

  • 2 stycznia 2015 r. z obowiązkiem odpracowania w dniu 17 stycznia 2015 r.
  • 14 sierpnia 2015 r. za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 r. (sobota)
  • 24 grudnia 2015 r. za święto przypadające w dnu 26 grudnia 2015 r. (sobota).

W dniu 17 stycznia 2015 r. ustalono godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.