Zamknięcie kasy i biura podawczego

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr A-0220-79/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2014 r. w związku z koniecznością zagwarantowania bieżącego wprowadzania danych do systemów elektronicznych wykorzystywanych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, koniecznością zamknięcia baz informatycznych oraz wykonania wszystkich czynności administracyjnych związanych z zakończeniem roku, w tym inwentaryzacji kasy sądowej, w dniu 31 grudnia 2014 roku Kasa i Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Białymstoku będą nieczynne.

Wpłat można dokonywać w bankach lub w urzędach pocztowych na niżej podane numery kont bankowych:

  • 50 1010 1049 0017 2022 3100 0000 -  opłaty do pozwu, koszty, grzywny,  zapytanie o niekaralność  do  Krajowego Rejestru Karnego
  • 87 1010 1049 0017 2013 9800 0000 –  zaliczki na biegłych, świadków, tłumaczy, kuratorów
  • 39 1010 1049 0017 2013 9120 0000 – poręczenia i zabezpieczenia majątkowe w sprawach karnych  w związku z toczącym się postępowaniem sądowym