Porozumienie w sprawie elektronicznej wymiany pism z Izbą Celną

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Białymstoku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku - Krzysztofem Chojnowskim, a Dyrektorem Izby Celnej w Białymstoku - nadinsp. Mirosławem Sienkiewiczem oraz Wojewodą Podlaskim – Maciejem Żywno w sprawie elektronicznej wymiany pism procesowych w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe, przestępstwa i wykroczenia oraz danych dotyczących takich spraw, które są rejestrowane w systemach informatycznych.

Celem zawartego porozumienia jest realizacja współpracy lokalnych instytucji publicznych w zakresie wymiany danych w formie elektronicznej, która będzie się odbywać z wykorzystaniem Platformy Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej województwa podlaskiego.

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku przekazywać będzie Sądowi Okręgowemu w Białymstoku, Sądowi Rejonowemu w Białymstoku, Sądowi Rejonowemu w Bielsku Podlaskim oraz Sądowi Rejonowemu w Sokółce akty oskarżenia, dane dotyczące danej sprawy oraz inne pisma wynikające z przebiegu postępowania sądowego, zaś Prezesi Sądów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku, funkcjonujących we właściwości działania Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku przekazywać będą Urzędowi Celnemu rozstrzygnięcia sądowe, w tym nieprawomocne, dane dotyczące sprawy oraz inne pisma wynikające z przebiegu postępowania sądowego.

Przekazywanie danych i innych potrzebnych dokumentów odbywać się będzie w całości na platformie Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej Województwa Podlaskiego, zlokalizowanej na serwerach w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, której Administratorem jest Podlaski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Białymstoku.

Na zdjęciach od lewej: Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno, Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku - Krzysztof Chojnowski, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku - nadinsp. Mirosław Sienkiewicz