Przejście sędziego w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 kwietnia 2014 roku przeszła w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pani Urszula Płecha.

Podczas wieloletniej służby Pani Sędzia orzekała w VII Wydziale Gospodarczym, I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Cywilnym Odwoławczym oraz V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.