Komunikat w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

W dniu 29 kwietnia 2014 roku do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko oskarżonym Andrzejowi Ś. o czyn z art. 258 § 3 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 276 k.k.; Edwinowi B. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k., art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 62 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 65 § 1 k.k.; Romualdowi B. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 284 § 2 k.k. i Grzegorzowi Tomaszowi K. o czyn z art. 258 § 1 k.k., art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Prokurator zarzucił oskarżonym, że w okresie od listopada 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. w Białymstoku, Suwałkach i innych miejscowościach oskarżony Andrzej Ś. kierował, a pozostali oskarżeni Edwin B., Romuald B. i Grzegorz Tomasz K. brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzaniu firm zajmujących się hurtowym obrotem materiałami elektromagnetycznymi do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, za pomocą wprowadzenia w błąd pokrzywdzonych odnośnie zamiaru uregulowania należności wynikających z odebrania towaru, doprowadzając w ten sposób szereg firm do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, nadto kilku z oskarżonych stanęło również pod zarzutami przywłaszczenia powierzonych im na podstawie umów leasingu operacyjnego samochodów ciężarowych, posłużenia się jako autentycznymi podrobionymi fakturami VAT, wprowadzenia w błąd pokrzywdzonego co do zamiaru regulowania usług spedycyjnych, jak również pomocy w zbyciu rzeczy uzyskanych za pomocą czynu zabronionego.

Czyn zarzucany oskarżonym zagrożony jest maksymalnie karą 5 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 3 miesięcy pozbawienia wolności (art. 258 § 1 k.k. udział w zorganizowanej grupie przestępczej); czyn zarzucony oskarżonemu Andrzejowi Ś. zagrożony jest maksymalnie karą 10 lat pozbawienia wolności, zaś dolną granicą jest kara 1 roku pozbawienia wolności (art. 258 § 3 k.k. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą),

Oskarżony Andrzej Ś. jest w chwili obecnej tymczasowo aresztowany i przebywa w Areszcie Śledczym. W stosunku do oskarżonych Edwina B., Romualda B., Grzegorza Tomasza K.  zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III K 59/14.