Komunikat o akcji informacyjnej nt. EPU

W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 654), która wprowadza nowe regulacje dotyczące stosowania nr. PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego.

W związku z tym widząc potrzebę większego informowania społeczeństwa Ministerstwo Sprawiedliwości wydało broszurę informacyjną oraz poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego: http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze.