Zbycie przedmiotów wycofanych z eksploatacji

  • Drukuj

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż posiada do zbycia przedmioty wycofane z eksploatacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane ich nabyciem powinni złożyć pisemne oferty dot. zakupu.

Oferta powinna zawierać: nazwę towaru, cenę, za jaką dany przedmiot zamierza się kupić oraz Lp. wykazu i nr załącznika.

Oferty składa się w Oddziale Gospodarczym tut. Sądu. Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2012 roku.

Komisja Likwidacyjna dokona oceny ofert najkorzystniejszych cenowo i powiadomi nabywców.

W celu uzyskania bliższych informacji należy się zgłaszać do Oddziału Gospodarczego tut. Sądu (pokój 67, tel. 7459-288, 317, 367).

Przedmioty przeznaczone do likwidacji można oglądać wyłącznie w dniu 23 kwietnia 2012 r. w godz. 9:00 – 10:00 i dnia 25 kwietnia w godz. 14:00 – 15:00.