Obwieszczenie o zwolnieniu dwóch stanowisk sędziego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 marca 2012 roku Pan Minister Sprawiedliwości obwieścił o zwolnieniu dwóch stanowisk sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Obwieszczenie ukazało się w Monitorze Polskim z dnia 27 marca 2012 roku pod poz. 158. Planowane jest obsadzenie dwóch wolnych stanowisk sędziego w Wydziale Gospodarczym tutejszego Sądu.