Sędzia Jerzy Fiedoruk przechodzi w stan spoczynku

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 2 stycznia 2012 roku przechodzi w stan spoczynku Sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Pan Jerzy Fiedoruk.

Podczas wieloletniej służby Pan Sędzia był Wiceprezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz kierował VII Wydziałem Gospodarczym jako jego Przewodniczący.