Informacja o uchwale Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie zawierającej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego

  • Drukuj

W dniach 11-14 października 2011 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie podjęła uchwałę zawierającą między innymi wniosek skierowany do Pana Prezydenta o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku - Sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku Pana Szczęsnego Tomasza Szymańskiego.

Jednocześnie Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie odroczyła podjęcie decyzji w kwestii wniosku o powołanie na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.