Informacja o terminie rozpatrywania przez Krajową Radę Sądownictwa w Warszawie spraw o powołanie do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich

  • Drukuj

W dniach 11-14 października 2011 roku na posiedzeniu Krajowa Rada Sądownictwa w Warszawie rozpatrzy kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Rada podejmie uchwały zawierające wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na jedno stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku spośród 12 kandydatów oraz na jedno stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim spośród 39 kandydatów.