Ogłoszenie o zbyciu przedmiotów wycofanych z eksploatacji

  • Drukuj

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż posiada do zbycia przedmioty wycofane z eksploatacji. W związku z powyższym osoby zainteresowane ich nabyciem powinni złożyć pisemne oferty dot. zakupu.

Oferta powinna zawierać cenę, za jaką dany przedmiot zamierza się kupić oraz Lp. wykazu i nr załącznika. Oferty składa się w Oddziale Gospodarczym tut. Sądu. Termin składania ofert upływa w dniu: 12 września 2011r..

Komisja Likwidacyjna dokona oceny ofert najkorzystniejszych cenowo i powiadomi nabywców.

W celu uzyskania bliższych informacji należy się zgłaszać do Oddziału Gospodarczego tut. Sądu (pokój 67, tel. 7459-288, 317, 367)

Przedmioty do likwidacji można oglądać w dn. 7 września 2011r. w godz. 9ºº-10ºº (po uzgodnieniu telefonicznym z Oddziałem Gospodarczym).