Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku.