Zniesienie od dnia 1 kwietnia 2011 r. XIV Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku

W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych uprzejmie informujemy, iż właściwym do rozpoznawania spraw m.in. w postępowaniu uregulowanym ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.) jest VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych oraz zarządzenia Nr 67/11/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.