Zniesienie od dnia 1 kwietnia 2011 r. IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IV Wydziału Pracy uprzejmie informujemy, iż właściwym do rozpoznania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim jest VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Sprawy dotychczas zarejestrowane i nie zakończone w IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zostaną przekazane do w/w wydziału.

Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz.U.11.60.303).