Przerwa w działaniu Wydziałów Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych

  • Drukuj

W dniach od 18.02.2011 (piątek) do 20.02.2011 (niedziela) nie będzie działał system informatyczny NKW, nie będzie działał także System Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zatem w tych dniach nie będzie możliwe wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz dokonywanie wglądów do ksiąg wieczystych. Nie będzie także możliwe dokonywanie wzmianek wpisów do ksiąg wieczystych. Praca systemu zostanie wznowiona w poniedziałek 21 lutego 2011 r.

Przerwa spowodowana jest koniecznością dokonania zmian we wszystkich aplikacjach systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta w związku z wejściem w życie, w dniu 20 lutego 2011 r., ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 131, poz. 1075).