Zbycie przedmiotów wycofanych z eksploatacji

  • Drukuj

Sąd Okręgowy w Białymstoku informuje, iż posiada do zbycia przedmioty wycofane z eksploatacji.