Zmiana godzin przyjęć interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego

  • Drukuj

Od dnia 02.11.2009 r. wprowadza się zmianę godzin przyjęć interesantów w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.