Egzamin referendarski

  • Drukuj

Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 2 października 2009 r. DNAP-I-1413-9/09/W uprzejmie informuję, że egzamin referendarski przed Centralną Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się w dniach 17 listopada 2009 r. (egzamin pisemny) oraz 14 - 19 grudnia 2009 r. (egzamin ustny).

Załączniki: