Centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich

I N F O R M A C J A


Uprzejmie informuję, że Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 - 26 czerwca 2009 r. OSW „Jurysta” w Jastrzębiej Górze centralne szkolenie seminaryjne dla aplikantów referendarskich (część II).

W szkoleniu tym mogą wziąć udział osoby zamierzające przystąpić do egzaminu referendarskiego w listopadzie 2009 r., zwłaszcza byli aplikanci sądowi, którzy nie zdali egzaminu sędziowskiego. Osoby te będą zobowiązane do pokrycia kosztów pobytu w ośrodku (ok. 120 zł za dobę).

Wobec powyższego zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, I piętro p. 123) w terminie do dnia 3 czerwca 2009 r..

Wiceprezes Sądu Okręgowego


/-/ J e r z y F i e d o r u k

Białystok, dnia 22 maja 2009 r.