Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

Ogłoszenie o egzaminie referendarskim

dla osób, które odbyły aplikacje referendarską oraz

osób uprawnionych na podstawie art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.

– Prawo o ustroju sądów powszechnych

Minister Sprawiedliwości na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961)

 

wyznacza termin egzaminu referendarskiego:

 

  • na dzień 20 listopada 2008 roku, godz. 10.00 (egzamin pisemny) w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie
  • w dniach 8 – 12 grudnia 2008 roku, godz. 9.00 (egzamin ustny) w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie Al. Ujazdowskie 11, sala 501.

Zgodnie z § 19 pkt. 3 cyt. rozporządzenia osoby uprawnione do składania egzaminu referendarskiego na podstawie art. 149 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) winny w terminie do dnia 19 października 2008r. złożyć zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu referendarskiego. Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu referendarskiego przyjmują prezesi sądów okręgowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób zgłaszających się. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia egzaminu referendarskiego.