Akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia mienia w Zespole Szkół Mechanicznych

  • Drukuj

W dniu 3 stycznia 2001 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko kasjerce z Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, która w okresie od 1 września 2006 roku do 15 lipca 2010 roku, przywłaszczyła mienie znacznej wartości w łącznej kwocie 276.022,65 złotych. Dokonała tego w ten sposób, że pobierała gotówkę, a następnie wykazywała w raportach kasowych zaniżone kwoty oraz ilości wpłat za obiady uczniów i nauczycieli za wynajem, wyżywienie oraz zakwaterowanie osób z zewnątrz.

Oskarżona przebywa na wolności. Zastosowano w stosunku do niej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Prokurator wraz z aktem oskarżenia wystąpił z wnioskiem w trybie art. 335 §1 k.p.k. o skazanie oskarżonej bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie uzgodnionej z nią kary.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 5/11.