Pobieranie nielegalnych plików z grami komputerowymi

26 marca 2010 roku i 6 kwietnia 2010 roku do VII Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął wniosek Worldwide Association of private Internet – Investigation – Companies z siedzibą w Szwajcarii o zobowiązanie dystrybutora telewizji kablowej w Hajnówce oraz przedsiębiorcy  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Koba” w Białymstoku do udzielenia wnioskodawcy informacji tj. wskazania danych osób uczestniczących w pobieraniu i dystrybucji utworu – gry komputerowej „Painkiller: Resurection”.

 

Wnioskodawca wskazał, że na mocy umowy zawartej w styczniu 2010 r. z Jo Wood Entertainment AG uzyskał wyłączną licencję na korzystanie z majątkowych praw autorskich do wyżej wymienionego utworu. Jego zdaniem osoby posługujące się wskazanymi we wniosku numerami IP pobierając nielegalnie pliki z grą komputerową „Painkiller: Resurection” naruszają jego majątkowe prawa autorskie. Uzyskanie od uczestników postępowania danych wskazanych we wnioskach jest potrzebne wnioskodawcy do obrony majątkowych praw na drodze sądowej.

Postanowieniami: z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie o sygn. VII GCo 17/10 oraz z 26 kwietnia 2010 roku w sprawie o sygn. VII GCo 22/10 Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił w całości oba wnioski.

Postanowienie w sprawie o sygn. VII GCo 17/10 jest prawomocne.

 

12 kwietnia 2010 roku  do  VII Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął wniosek TopWare Entertainment GmbH z siedzibą w Ettlingen Niemcy o zobowiązanie przedsiębiorcy  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Koba” w Białymstoku do udzielenia wnioskodawcy informacji tj.  wskazania danych pozwalających na identyfikację osób uczestniczących w dystrybucji utworu – gry komputerowej „Section 8”.

Wnioskodawca wskazał, że jest uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w postaci gry „Section 8”. Wskazywał na umowę z 3 września 2009 r. zawartą z SouthPeak Intercactive Ltd. z siedzibą w Leicester (Wielka Brytania), na mocy której uzyskał wyłączną licencję do powołanego programu komputerowego na terytorium Polski, Słowacji i Czech.

            Zdaniem wnioskodawcy użytkownicy sieci pobierając nielegalnie (bez jego zezwolenia) pliki z grą komputerową naruszają jego prawa autorskie, do których ma on wyłączne uprawnienia. Uzyskanie danych personalnych użytkowników sieci jest niezbędne do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie o sygn. akt VII GCo 23/10 Sąd Okręgowy w Białymstoku  uwzględnił w całości wniosek. Postanowienie nie jest prawomocne.