Zmiana terminu rozprawy w sprawie „Grosika”

Z uwagi na wniosek obrońcy oskarżonego, usprawiedliwiający niemożność stawiennictwa oskarżonego na rozprawę, termin rozprawy wyznaczonej na dzień 8 kwietnia 2010 roku został przesunięty na: 25 maja 2010 roku godz. 9.30 s. II. Jednocześnie zostały wyznaczone nowe terminy rozpraw w dniach: 26, 27 i 28 maja 2010 roku godz. 9.30 s. II.