Odroczenie publikacji w sprawie napaści na tle rasistowskim

Sąd Okręgowy rozpoznał sprawę w dniu 11 marca 2010 roku. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy odroczył wydanie wyroku do dnia 18 marca 2010 roku godz. 14.00 s. I.