Wyrok w sprawie białostockich policjantów

W dniu 9 marca 2010 r.  Sąd Okręgowy w Białymstoku po rozpoznaniu apelacji prokuratora i obrońców oskarżonych wydał wyrok w sprawie białostockich policjantów.

W stosunku do Jacka Michała R. zmienił opis zarzucanego mu czynu i jego kwalifikację prawnokarną, przyjmując, że przekroczył on swoje uprawnienia jako funkcjonariusz policji i naraził cudzoziemca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto Sąd Okręgowy orzekł zakaz wykonywania zawodu policjanta wobec Jacka Michała R. na okres 2 lat, natomiast wobec Dariusza P. na okres 1 roku.  W pozostałym zakresie wyrok Sądu Rejonowego został utrzymany w mocy.

Wyrok jest prawomocny.