Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 21-26 lutego 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw".

Podczas tegorocznego "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w wyżej wymienionym okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10:00 do 13:00.

Czytaj więcej...

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja prowadzona będzie w dniach 21-26 lutego 2011 r. To jedna z form zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Czytaj więcej...

Przerwa w działaniu Wydziałów Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych

W dniach od 18.02.2011 (piątek) do 20.02.2011 (niedziela) nie będzie działał system informatyczny NKW, nie będzie działał także System Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Zatem w tych dniach nie będzie możliwe wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym oraz dokonywanie wglądów do ksiąg wieczystych. Nie będzie także możliwe dokonywanie wzmianek wpisów do ksiąg wieczystych. Praca systemu zostanie wznowiona w poniedziałek 21 lutego 2011 r.

Czytaj więcej...

Apelacje w sprawie dotyczącej przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

W dniu 4 stycznia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęły apelacje prokuratora, pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej Iwony K. oraz obrońcy oskarżonego Johanna S. V. od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 2 listopada 2010 roku.

Czytaj więcej...