Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Dziewiąta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

W dniach 14 - 15 kwietnia 2011 r. odbędzie się w Częstochowie Dziewiąta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo na stronie http://sadowibiegli.pl. Poniżej zamieszczamy treść zaproszenia na konferencję otrzymanego od Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych, a także program obrad i arkusz kryteriów kwalifikacyjych dla kandydatów na biegłych sądowych.

Zniesienie od dnia 1 kwietnia 2011 r. IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IV Wydziału Pracy uprzejmie informujemy, iż właściwym do rozpoznania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim jest VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Sprawy dotychczas zarejestrowane i nie zakończone w IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zostaną przekazane do w/w wydziału.

Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz.U.11.60.303).

Zniesienie od dnia 1 kwietnia 2011 r. XIV Wydziału Gospodarczego dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku

W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych uprzejmie informujemy, iż właściwym do rozpoznawania spraw m.in. w postępowaniu uregulowanym ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.) jest VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych oraz zarządzenia Nr 67/11/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa

W dniu 31 marca 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi P.. Prokurator zarzucił mu, iż w dniu 6 września 2010 roku w mieszkaniu dokonał zabójstwa swojej żony w ten sposób, że zadał jej 17 ciosów nożem, czym spowodował obrażenia ciała które doprowadziły do zgonu pokrzywdzonej. Ponadto został oskarżony o to, że usiłował dokonać zabójstwa koleżanki swojej żony również przebywającej w tamtym czasie w mieszkaniu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął gdyż pokrzywdzona udawała martwą, po zadaniu jej kilku ciosów nożem. Stanął również pod zarzutem tego, że sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, w ten sposób, że odkręcił gaz w butli gazowej i kurki w kuchence gazowej, a następnie próbował zapalić trzymaną w ręku zapalniczkę, uniemożliwiając innym osobom wejście do mieszkania.

Oskarżony w chwili obecnej jest tymczasowo aresztowany i przebywa w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. III K 61/11.