Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku.

Badania ankietowe

Uprzejmie informujemy, że w dniach 6 - 8 kwietnia 2011 roku na terenie Sądu Okręgowego w Białymstoku prowadzone będą badania ankietowe użytkowników wymiaru sprawiedliwości na potrzeby realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu "Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości"

Załączniki:

Pobierz plik (kom_2011_04_05.pdf)Komunikat - badania ankietowe  (rozmiar: 300 KiB)

Dziewiąta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

W dniach 14 - 15 kwietnia 2011 r. odbędzie się w Częstochowie Dziewiąta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych. Więcej na ten temat dowiecie się Państwo na stronie http://sadowibiegli.pl. Poniżej zamieszczamy treść zaproszenia na konferencję otrzymanego od Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych, a także program obrad i arkusz kryteriów kwalifikacyjych dla kandydatów na biegłych sądowych.

Zniesienie od dnia 1 kwietnia 2011 r. IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IV Wydziału Pracy uprzejmie informujemy, iż właściwym do rozpoznania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim jest VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Sprawy dotychczas zarejestrowane i nie zakończone w IV Wydziale Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim zostaną przekazane do w/w wydziału.

Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz.U.11.60.303).