Aktualności

Informacje dotyczące Zespołu Prasowego znajdą Państwo w dziale Struktura organizacyjna.

Komunikat w sprawie napaści na funkcjonariuszy policji podczas kontroli drogowej w dniu 17 listopada 2010 roku w Rudzie

W dniu 13 września 2011 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpozna apelacje obrońcy oskarżonego Józefa B. oraz prokuratora wniesione od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 marca 2011 roku wydanego w sprawie III K 4/11. Sprawa została zarejestrowana pod numerem VIII Ka 412/11.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie wypadku drogowego w dniu 6 września 2010 roku w Pajewie

W dniu 31 sierpnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Białymstoku przedłużył stosowanie wobec Martinsa K. tymczasowego aresztowania do dnia 06 listopada 2011 roku.

Czytaj więcej...

Organizowanie handlu ludźmi w celu uprawiania przez nich prostytucji za granicą

W dniu 26 sierpnia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynęła apelacja oskarżonej Anety G. oraz jej obrońcy wniesiona od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie XV K 771/09. Skarżący kwestionują skazanie oskarżonej za czyn polegający na zwabieniu pokrzywdzonych kobiet do Grecji w celu uprawiania prostytucji pod pozorem załatwienia pracy w/w w charakterze kelnerek–barmanek.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą VIII Ka 647/11 i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy odwoławczej.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodnie z § 35 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania lub dokonania darowizny zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego zgodnie z załączonym wykazem.